Poprawa relacji w zespole

Konferencje i szkolenia


Kluczem do osiągania długofalowej przewagi konkurencyjnej jest innowacyjność na każdym szczeblu organizacji, a jednym z najważniejszych zagadnień w tym obszarze jest mobilizowanie potencjału pracowników. Badania dowodzą, że człowiek najbardziej angażuje się w czynności, w których projektowaniu uczestniczył. Pracownik jest bardziej wydajny, gdy czuje, że jest ważny i widzi, że posiada wpływ na kształt środowiska pracy. Dowiedziono, że efektywność pracy wzrasta, gdy pracownik pozytywnie ocenia firmę i relacje pracownik - przełożony, oraz między pracownikami. Tymczasem - na tle Unii Europejskiej - Polacy najniżej oceniają pracodawców w kategorii "szacunek" oraz "komunikacja z zarządzającymi".

Proponujemy rozwiązania, które bezpośrednio wpłyną na kształtowanie dobrych relacji w zespole. Wraz z doświadczonymi trenerami zaproponujemy cykl zajęć dostosowanych do określonych Państwa potrzeb, dla których hasłem przewodnim będzie MOTYWACJA, a narzędziami KOMUNIKACJA i RELACJE w zespole.